GLASNIK

Broj 20 / No. 20

Godina / Vol. 17

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Juni, 1983 / June, 1983

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Prof.dr.Smail Pašalić, dipl.geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

 

  Strana / Page

 

ČLANCI / ARTICLES

 

Fehim Behlilović

Od teza do nacrta Zakona o premjeru i katastru nekretnina

5

Smail Pašalić

Obilježavanje i kontrola montaže čeličnog rashladnog tornja T.E. Gacko

11

Đorđe Ivković

Mogućnost primjene savremenih matematičko-numeričkih postupaka u komasaciji zemljišta

21

Tomislav Šimunović

Ispitivanje podjele letava za nivelman visoke tačnosti pomoću specijalnog komparatora

34

 

PRIKAZI, PREGLEDI, VIJESTI I OBAVJEŠTENJA / REVIEWS AND NEWS

 

Uredništvo

Zaključci sa savjetovanja o uspostavljanju novog katastra nekretnina

39

Uredništvo

Nacrt zaključaka sa Savjetovanja o propisima u geodetskoj struci

41

Abdulah Muminagić

Novosti

44

Medžida Hadžajlić

Doplerovska škola

48

 

IN MEMORIAM

 

Eugen Ciković

Jasika Mustafa

49

Šefik Milak

Manojlo-Mane Ekmečić

51
Nusret Hadrović, Mustafa Mehmedagić Fikret Kološ 52
M. Pandža, Šefik Milak Anđelko-Braco Markotić 54