Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina + 387 (0) 33 278-459 + 387 (0) 33 278-484 sgbih@suggsbih.ba

Digitalizovana arhiva starih brojeva Geodetskog glasnika/Glasnika

Digitized Archive of Back Issues of Geodetic Courier/Courier

Savez udruženja građana geodetske struke u BiH (SUGGSUBIH) je samostalna društvena i stručna organizacija geodetskih stručnjaka u Bosni i Hercegovini, nastala dobrovoljnim udruživanjem građana geodetske struke. SUGGSUBIH je pravni slijednik ranijih geodetskih strukovnih organizacija koje su djelovale u Bosni i Hercegovini. Savez udruženja građana geodetske struke Bosne i Hercegovine započeo je s projektom digitalizacije Geodetskog glasnika / Glasnika 2011. godine. Aktivnosti na realizaciji projekta potrajale su nepunih godinu dana, u okviru čega je obrađeno svih 39 brojeva časopisa objavljenih u razdoblju od 1967. do 2007. godine. Sva digitalizovana građa je najprije pohranjena na optičke medije. Osnovni ciljevi digitalizacije časopisa bili su zaštita i očuvanje tog dugogodišnjeg glasila bosanskohercegovačke geodetske zajednice koje je od neprocjenjive vrijednosti, zatim obilježavanje proslave njegove 45. obljetnice postojanja, te pokazivanje spremnosti i otvorenosti prema budućnosti, tj. novim oblicima komunikacije. Zahvaljujući spremnosti SUGGSBiH za izazove napretka tehnologije i razvoja telekomunikacija, danas je cjelokupan digitalizovani sadržaj časopisa putem weba dostupan svim zainteresovanim korisnicima u BiH, ali i cijelom svijetu.


© SUGGS - BiH  | Designed by HTML Codex

 | Distributed By: ThemeWagon