Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina + 387 (0) 33 278-459 + 387 (0) 33 278-484 sgbih@suggsbih.ba

ARHIVA NOVOSTI

05.07.2023.

Objavljena monografija "Viša geodetska škola u Sarajevu 1960-1974."

Savez udruženja građana geodetske struke u BiH (SUGGSUBIH) je samostalna društvena i stručna organizacija geodetskih stručnjaka u Bosni i Hercegovini, nastala dobrovoljnim udruživanjem građana geodetske struke. SUGGSUBIH je pravni slijednik ranijih geodetskih strukovnih organizacija koje su djelovale u Bosni i Hercegovini. Korijeni Saveza udruženja građana geodetske struke u BiH vežu se uz udruženje geometara koje je u Sarajevu osnovano 1919. godine. Nakon II svjetskog rata udruženje je svoj rad nastavilo u okviru Društva inženjera i tehničara Bosne i Hercegovine. U tom periodu je u Društvu inženjera i tehničara BiH postojala geodetska sekcija koja je okupljala geodetske inženjere i geometre. Godine 1951. je na mjestu spomenute geodetske sekcije osnovano samostalno Društvo geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine, koje kasnije postaje Savez geodetskih inženjera i geometara SR Bosne i Hercegovine. Početkom 1954. formirana je prva sekcija van Sarajeva, tj. u Banja Luci. U daljem radu osnovane su sekcije u Tuzli i Mostaru (1956.), Zenici, Prijedoru, Doboju i Brčkom (1958.), a 1960. u Bihaću i Livnu. Naziv Saveza je 1994. promijenjen u Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine, 1995. u Savez udruženja građana geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine, da bi 1998. bio preimenovan u Savez udruženja građana geodetske struke Bosne i Hercegovine. Današnji naziv koristi se od 2015. godine.


28.01.2022.

In Memoriam - Mustafa Begić

Dana 26. 1. 2022. godine zauvijek nas je napustio Mustafa Begić, velikan geodetske struke u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući svom ogromnom iskustvu, opširnom znanju i objektivnosti, često je dolazio u žižu javnosti, vezano za aktuelna pitanja koja se tiču vlasništva nad zemljištem, restitucije, denacionalizacije, definisanja državne granica itd. Svoje bogato znanje, višegodišnje praktično iskustvo i rezultate dugotrajnih sistematskih istraživanja, pretočio je u više knjiga i članaka s tematikom imovinsko pravnih odnosa u Bosni i Hercegovini, od najstarijih vremena do danas. Zahvaljujući neiscrpnom entuzijazmu, kroz svoja djela je sačuvao nemjerljivo vrijedne podatke o geodetskoj djelatnosti i agrarnim odnosima u našoj zemlji. Rođen je 1933. godine u Begićima pokraj Lukavca. Geodetsku tehničku školu u Sarajevu završava 1950. godine, nakon čega se zapošljava u Državni zavod za geološka istraživanja BiH u Sarajevu, gdje ostaje do 1954. godine kada prelazi u Projektantsko preduzeće „Projekat“ u Sarajevu, u kojem ostaje do 1956. godine. Od 1958. godine radi u Birou za studije i unaprjeđenje poljoprivrede „Poljoprojekt“ u Sarajevu, odakle prelazi u Općinu Kupres gdje ostaje do 1964. godine kada prelazi u Općinu Tuzla. Iz Općine Tuzla prelazi u Republičku geodetsku upravu Bosne i Hercegovine gdje ostaje do odlaska u penziju. Višu geodetsku školu u Sarajevu završio je 1972. godine, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 1993 godine je bio direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosne i Hercegovine. Kao spoljni saradnik, učestvovao je u nastavi na Odsjeku za geodeziju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 1993. do 2004. godine. Bio je predsjednik Saveza geodetskih inžinjera i geometara BiH od 1980. do 1988. godine te predsjednik Saveza udruženja građana geodetske struke u BiH od 1995. do 2007. godine. S pravom se može tvrditi da među imenima koja su ostavila najviše traga na geodetskoj sceni Bosne i Hercegovine, istaknuto mjesto pripada Mustafi Begiću. Njegov lik i djelo zadržat ćemo u trajnom sjećanju.


15.04.2021.

In Memoriam - prof. dr. Nihad Kapetanović

S tugom i osjećajem iskrene žalosti primili smo vijest o odlasku našeg dragog profesora Nihada Kapetanovića, koji nas je zauvijek napustio u srijedu 14. aprila 2021. godine u 89. godini života. Kroz svoju izuzetnu višedecenijsku akademsku karijeru, kao vrsni intelektualac i pragmatičar, dao je nemjerljiv doprinos razvoju Građevinskog fakulteta u Sarajevu te ostavio trajan pečat u bosanskohercegovačkoj geodeziji. Rad profesora Kapetanovića u nastavi, struci i nauci ostat će u neizbrisivom sjećanju njegovih kolega i saradnika, te mnogobrojnih generacija njegovih studenata. Izuzetno zapaženu ulogu profesor Kapetanović imao je i u SUGGSUBIH, obavljajući zahtjevnu funkcije glavnog i odgovornog urednika časopisa “Geodetski glasnik” od 1999. do 2004. godine, zamjenika glavnog i odgovornog urednika u razdoblju od 1987. do 1998. godine, te člana Uredničkog odbora. Mnogo je učinio na afirmaciji i povećanju relevantnosti „Geodetskog glasnika“, između ostalog i kroz objavljivanje 10 naučnih radova u kojima je obrađivao tada savremene geodetske probleme, počevši od prvih elektrooptičkih daljinomjera. Radeći predano na svim tim zadacima propagirao je dobre međuljudske odnose, kao temelj zdrave i sretne sredine. Zato se prema saradnicima i studentima uvijek ophodio ugodno i s vedrinom. Bio je voljen i svi su uživali u njegovom društvu. Odlazak profesora Nihada Kapetanovića nenadoknadiv je gubitak je za bosanskohercegovačku akademsku zajednicu, geodetsku struku i cjelokupno društvo. Porodici i svima koji su voljeli i poštovali profesora, upućujemo izraze dubokog saučešća.


13.01.2021.

In Memoriam - dr. Yüksel Altiner

S tugom obavještavamo kolegice i kolege da je iskreni prijatelj geodetske zajednice Bosne i Hercegovine i svih geodeta iz država Zapadnog Balkana, Dr. Sci. Yüksel Altiner preminuo, 7. janura 2021. Bio je vrijedan član Uredničkog odbora Geodetskog glasnika, a u posljednjim brojevima su objavljeni njegovi posljednji članci. Dr. Altiner je posjećivao Bosnu i Hercegovinu u više navrata, bio je jedan od glavnih organizatora GPS kampanje EUREF Balkan 1998. Rado je dolazio u Sarajevo i na Odsjek za geodeziju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, zajedno sa svojim prijateljem Prof. Dr. Asimom Bilajbegovićem, s kojim je potpuno ravnopravno diskutirao o geodetskim problemima, uvijek u prijateljskom tonu, a pri tim bi blagi smiješak bio na licima obojice, iako nisu uvijek dijelili isto mišljenje. Dr. Altiner je uvijek s velikom radošću držao javna predavanja u organizaciji Saveza udruženja geodeta Bosne i Hercegovine, uvijek o najmodernijim metodama i napretku satelitske geodezije u Evopi i svijetu. Yüksel Altiner je studirao geodeziju na Yildiz Tehničkom Univerzitetu u Istanbulu, gdje je stekao zvanje Bachelor geodezije. Studij je nastavio u Njemačkoj, na Univerzitetu u Bonu. Tamo je stekao zvanje Magistra i Doktora nauka iz oblasti geodezije. Bio je sjajan poznavalac teorijske geodezije i matematičkih metoda u geodeziji, ali je privatno preferirao pisanje i bavio se također novinarstvom. Malo je poznata činjenica da je od 1980. do 1988. bio dopisnik u Njemačkom Parlamentu (Deutscher Bundestag). Od 1989. godine radio je u prestižnoj njemačkoj, svjetski poznatoj agenciji “Federal Agency for Cartography and Geodesy iz Frankfurta na Maini u odjelu “Geodezija”. Njegov glavni naučni interes bio je istraživanje pomjeranja Zemljine kore uz korištenje GNSS opažanja. Dr. Altiner je evropskoj i svjetskoj geodetskoj bio poznat po Teoriji analitičke deformacija površina koju je razvio i opisao u knjizi izdanu 1999. godine u izdanju Spriner-a, pod naslovom: “Analytical Surface Deformation Theory”. https://www.springer.com/de/book/9783540658207 Kasnije je njegova knjiga prevedena s engleskog na kineski jezik. Godine 1997. je Inter-univerzitetski Komitet Turske mu je dodijelio zvanje univerzitetskog docenta i povremeno je kao gostujući profesor predavao na turskim univerzitetima. Odsjek za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izgubio je njegovim odlaskom nesebičnog prijatelja i teško je vjerovati da više nećemo slušati predavanja iz najnovijih dostignuća iz oblasti satelitske geodezije. Bio je dobra osoba, veliki čovjek, potpuno posvećen nauci i istraživanju, te se iskreno nadamo da će svoja dobra djela uskoro vidjeti na boljem mjestu u Univerzumu. Ustvari, ja vjerujem u to kao što vjerujem da su istinite riječi: ...“Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga”...


16.12.2020.

In Memoriam - prof. dr. Asim Bilajbegović

Dana 15. decembra 2020. godine u 71. godini života preminuo je prof.dr.sc. Asim Bilajbegović od posljedica COVID19. Rođen je u Sanskom Mostu, školovanje započeo u rodnom gradu, u Sarajevu je završio Geodetsku tehničku školu, studirao geodeziju na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao na Univerzitetu u Bonnu 1978. godine, nakon čega se vratio u Zagreb. Bio je dugogodišnji profesor Geodetskog fakulteta, gdje je bio dekan u periodu 1985.-1987. Aktivno je sudjelovao u nastavi sva tri studijska programa kao i u istraživačkim projektima na Odsjeku za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, tokom 20-tak posljednjih godina svog života. Objavio je nekoliko udžbenika na njemačkom, engleskom i hrvatskom jeziku. Bio je jedan od pionira korištenja GPS tehnologije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Od 1994. do umirovljenja 2015. radio je kao profesor geodezije na Tehničkom Univerzitetu u Dresdenu, održavajući neprekidnu naučnu saradnju sa Sveučilištem u Zagrebu i Univerzitetom u Sarajevu. Profesor Bilajbegović ostat će u sjećanju generacijama studenata kao osoba od integriteta, osoba koja živi i radi po principu da se svoja država gradi znanjem. Neizostavni blagi smješak na njegovom licu tokom predavanja govorio je slušateljima da je sreća dijeliti znanje. Svi studenti i kolege svjedoče da nije štedio energiju za svako svoje predavanje, radovao se pitanjima, a svakom je slušatelju želio približiti geodetsku teoriju i praksu na matematički jednostavan način. Jedna od njegovih izreka po kojoj ćemo ga se sjećati je: „Dobar teoretičar je najbolji praktičar.“ Zahvalni za dorinos bosanskohercegovačkoj i regionalnoj geodeziji molimo se za vječni mir njegove duše u nekom drugom ljepšem dijelu Univerzuma.


27.09.2019.

Javno predavanje

Javno predavanje Dana 2. 10. 2019. godine bit će upriličeno javno predavanje koje će održati doc. dr. Žiga Kokalj, uposlenik Instituta za antropološke i prostorne studije naučno istraživačkog centra Slovenske akademije nauka i umjetnosti, na temu:

Satellite data and agricultural drought conditions

Predavanje će se održati u sali br. 407 Odsjeka za geodeziju Građevinskog fakulteta u Sarajevu, ul. Stjepana Tomića 1/III, sa početkom u 11:00 sati.


27.09.2019.

Poziv za Skupštinu Saveza udruženja građana geodetske struke (SUGGSUBIH) u Bosni i Hercegovini

Na osnovu člana 18. Statuta SUGGSUBIH, dostavlja se poziv za Skupštinu SUGGSUBIH, koja će se održati dana 14. 10. 2019. godine u 16:00 h u sali 407 Odsjeka za geodeziju i geoinformatiku, Građevinski fakultet u Sarajevu, Stjepana Tomića 1/III, Sarajevo. Pozivaju se svi članovi SUGGSUBIH da prijave učešće na Skupštini putem e-maila: sgbih@suggsbih.ba.
Dnevni red Skupštine:
1. Usvajanje dnevnog reda, imenovanje zapisničara i ovjerivača
2. Izvještaj o radu SUGGSUBIH
3. Izbor tijela SUGGSUBIH i uredničkih tijela časopisa Geodetski glasnik
4. Razno
S poštovanjem,
Predsjednik Skupštine

Nedim Tuno


02.10.2018.

Javno predavanje

Odsjek za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Savez udruženja građana geodetske struke u BiH vas sa zadovoljstvom pozivaju na javno predavanje koje će održati dr.sc. Mithad Kozličić, redovni profesor Sveučilišta u Zadru i član Akademije nauka i umjetnosti BiH.
Predavanje naslova

‘Klaudije Ptolemej i njegovo kartografsko djelo’

održat će se u petak, 5. oktobra 2018., s početkom u 10:00 h, u sali 407 Odsjeka za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, Stjepana Tomića 1/III, Sarajevo.


27.12.2017.

Objavljen 48. broj časopisa Geodetski glasnik

Uredništvo časopisa Geodetski glasnik Vas sa zadovoljstvom obavještava da je objavljen novi broj naučno-stručnog časopisa GEODETSKI GLASNIK BR. 48.

© SUGGS - BiH  | Designed by HTML Codex

 | Distributed By: ThemeWagon