Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina + 387 (0) 33 278-459 + 387 (0) 33 278-484 sgbih@suggsbih.ba

SAVEZ UDRUŽENJA GRAĐANA GEODETSKE STRUKE U BOSNI I HERCEGOVINI - SUGGSUBIH

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Savez udruženja građana geodetske struke u BiH (SUGGSUBIH) je samostalna društvena i stručna organizacija geodetskih stručnjaka u Bosni i Hercegovini, nastala dobrovoljnim udruživanjem građana geodetske struke. SUGGSUBIH je pravni slijednik ranijih geodetskih strukovnih organizacija koje su djelovale u Bosni i Hercegovini. Korijeni Saveza udruženja građana geodetske struke u BiH vežu se uz udruženje geometara koje je u Sarajevu osnovano 1919. godine. Nakon II svjetskog rata udruženje je svoj rad nastavilo u okviru Društva inženjera i tehničara Bosne i Hercegovine. U tom periodu je u Društvu inženjera i tehničara BiH postojala geodetska sekcija koja je okupljala geodetske inženjere i geometre. Godine 1951. je na mjestu spomenute geodetske sekcije osnovano samostalno Društvo geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine, koje kasnije postaje Savez geodetskih inženjera i geometara SR Bosne i Hercegovine. Početkom 1954. formirana je prva sekcija van Sarajeva, tj. u Banja Luci. U daljem radu osnovane su sekcije u Tuzli i Mostaru (1956.), Zenici, Prijedoru, Doboju i Brčkom (1958.), a 1960. u Bihaću i Livnu. Naziv Saveza je 1994. promijenjen u Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine, 1995. u Savez udruženja građana geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine, da bi 1998. bio preimenovan u Savez udruženja građana geodetske struke Bosne i Hercegovine. Današnji naziv koristi se od 2015. godine.

Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini član je Međunarodne unije za geodeziju i geofiziku (International Union of Geodesy and Geophysics - IUGG)

više detalja...
Novosti

Istaknuti događaji

05.07.2023.

Monografija

Objavljena monografija "Viša geodetska škola u Sarajevu 1960-1974." više...

22.04.2023.

Dan

Dan planete Zemlje više...

31.12.2022.

Geodetski glasnik 53

Objavljen 53. broj časopisa Geodetski glasnik više...

20.12.2022.

Izložbena postavka

Stalna izložbena postavka "Geodetsko naslijeđe Bosne i Hercegovine" više...

Članstvo

Članstvo u SUGGSUBIH

Membership with Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Članovi Saveza udruženja građana geodetske struke u BiH mogu biti geodetski inženjeri i geometri, preduzeća i ustanove, obrazovne institucije koje obrazuju geodetske kadrove kao kolektivni članovi, te pravnici i ekonomisti i drugi građani koji prihvaćaju statut i Program SUGGSUBiH i rade na njihovom ostvarivanju u osnovnim i drugim oblicima organizovanja i djelovanja.
Članstvo u udruženju građana geodetske struke je dobrovoljno.
Članovi SUGGSUBiH ne mogu biti lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrane javnog istupanja za vrijeme dok ta zabrana traje.
Lica koja rade suprotno odredbama Statuta ne mogu biti članovi SUGGSUBiH.
Članovi SUGGSUBiH plaćaju godišnju članarinu.
Članovi SUGGSUBiH imaju pravo, dužnosti i odgovornosti da:

 • učestvuju u svim aktivnostima SUGGSUBiH,
 • se zalažu za ostvarivanje programskih ciljeva i sadržaja djelatnosti SUGGSUBiH, da organizovano djeluju, u skladu sa statutom i zakonom, u sredinama gdje rade i žive kada se rješavaju pitanja od interesa za razvoj kraja, ili su od interesa za razvoj geodetske djelatnosti,
 • se angažuju na razvijanju etičkih normi geodetskog poziva,
 • ravnopravno i odgovorno učestvuju u predlaganju i razmatranju odluka iz svih oblasti rada i djelovanja SUGGSUBiH,
 • se zalažu za javnost rada SUGGSUBiH, da aktivno učestvuju u donošenju odluka i da plaćaju članarinu,
 • budu cjelovito, redovno, objektivno i pravovremeno informisani o svim značajnim zbivanjima iz rada i djelovanja SUGGSUBiH,
 • prate, pomažu i ocjenjuju rad, podstiču aktivnosti i vrše kontrolu rada organa i nosilaca funkcija u SUGGSUBiH,
 • se angažuju na izradi programa, ostvarivanju i usmjeravanju akcija, realizaciji ciljeva i zadataka,
 • se angažuju na jačanju postojećih i formiranju novih udruženja građana geodetske struke,
 • se zalažu za ostvarivanje akcione i programske povezanosti organizacija i članica SUGGSUBiH,
 • biraju i da budu birani u organe SUGGSUBiH,
 • ostvaruju i druga prava, dužnosti i odgovornosti koje proističu iz Statuta.
Zainteresovani za učlanjenje u SUGGSUBiH trebaju kontaktirati Sekretara SUGGSUBiH.
Sekretar...
Rukovodstvo

Rukovodstvo u SUGGSUBIH-a

Prof. dr. sc. Jusuf Topoljak, dipl. inž. geod.

Predsjednik

Muamer Đidelija, dipl. inž. geod.

Sekretar

Naši prijatelji

© SUGGS - BiH  | Designed by HTML Codex

 | Distributed By: ThemeWagon